Visjonssetning


 Vi vil lede mennesker til Jesus, og forandre Sula med Guds godhet.

Visjonsbilde


 Vi ser en tilbedende menighet som søker Gud og hvor Åndens kraft er nærværende.
Vi ser en åpen menighet som inkluderer alle mennesker og skaper gode relasjoner.
Vi ser en tjenende menighet fylt av Guds godhet, som lever nær mennesker og er Til velsignelse for Sula.
Vi ser en utadvendt menighet som krysser grenser med evangeliet og stadig leder nye mennesker til Gud.
Vi ser en utrustende menighet som trener disipler til å prege menighet og samfunn.