rannveigMenighetsmøte med historisk vedtak !

Onsdag var 23 stemmeberettigede samlet for å behandle framlegg fra det utvidede eldsterådet om en budsjettendring som gir rom for å ansette en barne – og familieleder.